Membership

Door lid te worden ondersteun je de vereniging. Als je de vereniging steunt kunnen we leuke activiteiten organiseren en uitgroeien tot een grote vereniging. Maar wat krijg jij daar zelf nou voor terug?

  • Meer dan alleen fysiek contact met je trainingspartners? Kom bij de WhatsApp en Facebook groepen. Gaat er eens een training niet door dan weet je het meteen! Ook als leden samen gaan poolen of drinken buiten de training ben jij er bij!
  • Wil jij een wedstrijd boksen of kickboksen en daarmee IMPACT vertegenwoordigen? Dan ondersteunt IMPACT je in de kosten!
  • Een jaar hard sporten mag beloond worden. Aan het einde van het academisch jaar houdt Impact een barbecue. Als lid eet je gratis mee. Hoogstwaarschijnlijk gaan we ook dit jaar weer een Tap & Touch toernooi organiseren voor de barbecue!

Wat kost dat? Voor maar € 15,- ben je heel het academisch jaar lid! Contributie kan worden overgemaakt naar:

Rekeningnummer: NL20 ABNA 0814 3231 54

Ten name van: ESKBV Impact

Zorg ervoor dat je je naam vermeldt in de beschrijving van de betaling. Zodra we een volledig ingevuld inschrijfformulier en je contributie hebben ontvangen je lidmaatschap automatisch bevestigd.

Inschrijfformulier


By becoming a member you support the association. If you support the association, we can organize fun activities and grow into a big association. But what do you get back for this?

  • Do you want more contact with your training partners than just during trainings? Join our WhatsApp and Facebook groups. If a training does not go through then you know it immediately! Even if members go pooling or drinking together outside the training you are there!
  • Do you want to compete in boxing or kickboxing and represent Impact whilst doing this? Impact can support you in (part of) the costs.
  • Sporting for an entire year should be rewarded. Impact will be hosting a barbeque at the sportscentre at the end of academic year. Members can join for free! Most likely we will also organize the Tap & Touch tournament for the second time!

What does all of this cost? You are a member for the full academic year for just €15,-. Contribution can be transferred to:

Account number: NL20 ABNA 0814 3231 54

At the name of: ESKBV Impact

Please mention your name in the description of the payment. Once we have received a fully completed registration form and your membership fee your membership will be automatically confirmed.

Registration form